Privacyverklaring

Heb je vragen m.b.t. privacy, neem gerust contact op.

Privacyverklaring Schoonheidssalon La Feuillette

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die La Feuillette verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van La Feuillette of om een andere reden persoonsgegevens aan La Feuillette verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen.

1. Verantwoordelijke:
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: La Feuillette, Steenweg 3 5707 CD Helmond. De salon is bereikbaar via info@La-Feuillette.nl of telefonisch 0492 532 854.

2. Welke gegevens verwerkt La Feuillette en voor welk doel:
2.1
. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • a. voor- en achternaam, geboortedatum;
  • b. adresgegevens;
  • c. telefoonnummer, e-mailadres;
  • d. eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier;
  • e. voor – en na foto’s.

2.2. La Feuillette verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b. Je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van La Feuillette.
c. Je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
d. Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen of de vraag om advies van desbetreffende leverancier van het merk of apparatuur.

2.3. E-mail berichtgeving:
La Feuillette gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie. Afmelding voor deze mailings is mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen:
La Feuillette verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat je verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens uit de administratie/verzendlijst verwijderd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:
4.1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft La Feuillette passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt La Feuillette gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:
5.1. Via de eigenaresse van La Feuillette Petra van Laarhoven kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. La Feuillette zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2. Wil je bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, neem dan contact op met de eigenaresse.
5.3. Heb je klachten over de wijze waarop La Feuillette je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, neem dan ook contact op met de eigenaresse. Kom je er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van La Feuillette via info@La-Feuillette.nl of telefonisch 0492 532 854.

6. Wijzigingen:
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website www.la-feuillette.nl bekend gemaakt.

Helmond, 8 maart 2020